Listings in ဆေးရုံများ (ပုဂ္ဂလိက) and ဘဏ်များ (အစိုးရ)

Showing 12 of 71 results
အမှတ် ၁၀၀၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4035817, 02-4035816, 02-4060248
Advertisement
အမှတ် ၉၇၊ ၇၃လမ်း၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊, ,
Advertisement
အမှတ် ၃၊ နာနတ်တောလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊, ,
အမှတ် ဂျီ-၁၆၊ တိုက် ဘီ၊ မြေညီထပ်၊ ဆရာစံလမ်း၊ ကမ႓ာအေးဘုရားလမ်း ထောင့်၊ ပုလဲကွန်ဒို၊, ,
09-420088475, 09-5156052, 01-549567
Advertisement
အမှတ် ၄၉/ဘီ၊ ၃ဝလမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ မန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုးထပ်ဆောင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊, ,
အမှတ် ၃၊ နာနတ်တောလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊, ,
01-2317617, 01-523000, 01-523111
အမှတ် ၃၊ နာနတ်တောလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊, ,
01-2317617, 01-523000, 01-523111
အမှတ် ဘီ-၁၊ (၃၀)လမ်း၊ ၅ရလမ်း ထောင့်၊ ကံကောက်၊, ,
09-404090701, 09-404090702, 09-404090703, 09-404090704, 09-404090705
အမှတ် ဒ-၁/၁၂၁-က၊ ၆၆လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊, ,
09-402713738, 09-951358805
1 2 3 4 5