Listings in ဆေးကုခန်းများ (ပုဂ္ဂလိက)

Total 512 listings found.

We recommend following 36 businesses for Listings in ဆေးကုခန်းများ (ပုဂ္ဂလိက) .

Showing 30 of 36 recommended businesses.
4+ Years with MD
 • 7 ဝက္ၿခံ၊ တင္းတိပ္၊ မ...
 • 7 အသားအရည္ ဝင္းပၾကည္လ...
 • 7 အေရးအေၾကာင္းေဖ်ာက္ျ...
အမှတ် ၁/အေ၊ (၃၂)လမ်း၊ ၆ရလမ်းနှင့် ၆၈လမ်းကြား၊, ,
09-960050400, 09-960040400
2+ Years with MD
 • 6 Healing Hands…
 • 6 Caring Hearts.
၅၈လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊, ,
02-2848231, 09-688885885
7+ Years with MD
 • 4 ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံ...
 • 4 အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ...
 • 4 အႏၱရယ္ကင္းၿပီးလွပႏု...
ကြိုးတန်း(၁)လမ်း၊ (၃၈)လမ်း နှင့် (၃၉)လမ်း ကြား၊ သံလမ်း အရှေ့ဘက်၊ ၃၈(အေ)လမ်း၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်းကြား၊, ,
09-5127715, 09-444111300
15+ Years with MD
 • 5 ျပင္ပလူနာကုဌာန၊ အတြ...
အမှတ် ၄၇၊ (၃၁)လမ်း၊ ၆၉လမ်း နှင့် ရဝလမ်း ကြား၊, ,
09-796668880, 09-896808811
6+ Years with MD
 • 2 စဥ္ဆက္မျပတ္ က်န္းမာ...
 • 2 လူနာမ်ား၏ လံုၿခံဳစိ...
 • 2 က်န္းမာေရးပတ္သက္သည္...
အမှတ် ၁၀၃၊ (၂၈)လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊, ,
09-953347080
Call More info Advance 2021
1+ Year with MD
 • 4 သြားတြင္စိန္အလွတပ္ဆ...
၈၁လမ်း၊ (၄၄)လမ်း နှင့် (၄၅)လမ်း ကြား၊, ,
09-2034866, 09-892454936
11+ Years with MD
 • 1 အေၾကာအဆစ္ႏွင့္ျပန္လ...
အမှတ် ၁၁၅၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊, ,
09-2001148, 09-265871433
8+ Years with MD
 • 1 လူနာမ်ား အဆင္ေျပေစရ...
(၆၀)လမ်း၊ ၃၅လမ်း နှင့် (၃၆)လမ်း ကြား၊, ,
09-256079987, 09-792737799
5+ Years with MD
 • 3 သြားက်န္းမာမွ လူက်န...
အမှတ် ဒ-၇/၃၉၊ (၃၈)လမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စိန်ရတနာလမ်းသွယ်၊, ,
09-777766670, 09-259464011
6+ Years with MD
 • 6 အသက္အ႐ြယ္အကန္႔အသတ္မ...
(၂၁)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သဲပုံစေတီတော်အနီး၊, ,
09-792482733, 09-262021110
23+ Years with MD
 • 2 ႏွလံုးအထူးကု၊ အသည္း...
 • 2 အစာအိမ္-အူလမ္းေၾကာင...
အမှတ် ၁၅၀၊ ၇၄လမ်း၊ (၃၀)လမ်း နှင့် (၃၁)လမ်း ကြား၊, ,
09-770807788, 02-2844483, 02-2844482
17+ Years with MD
 • 3 ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးမွန္...
အမှတ် ဓ-၃/၁၅၊ ၄ဝလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ပတ္တမြားလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-2003101, 09-962003101
6+ Years with MD
 • 3 သားသမီးရလိုျခင္း၊ ဆ...
(၃၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊, ,
09-2026377, 09-441051507
19+ Years with MD
 • 0 သြားႏွင့္ ခံတြင္းေရ...
အမှတ် ၁၂၂/ဒီ၊ အခန်း ဂျီ-၈၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊, ,
02-4033719, 09-2007739
2+ Years with MD
 • 4 ေဆးခန္းတြင္ေခၚယူေစာ...
 • 4 အိမ္အေရာက္လိုက္လံကု...
အမှတ် ၈/၁၊ ၂၈လမ်း နှင့် ၂၉လမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မြနန္ဒာလမ်း၊, ,
09-950445343, 09-691941530
2+ Years with MD
 • 1 ေမတၱာဦး ၂၄နာရီ ေဆး...
အမှတ် ဘီ-၇၊ စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း နှင့် (၇၈)လမ်း ကြား၊ ဦးပွားဂုံးကျော် အရှေ့ဘက်၊, ,
09-953888893, 09-453888893
2+ Years with MD
 • 3 အေထြေထြေရာဂါ ကုသေပး...
(၂၃)လမ်း၊ ၈၁လမ်း ထောင့်၊, ,
09-782557479, 09-890989307
2+ Years with MD
 • 5 သြားညိႇကုသျခင္း၊ ေဘ...
 • 5 ကုသမႈဆိုင္ရာအေသးစိတ...
၄၂လမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊, ,
09-957232068, 09-955553050
24+ Years with MD
 • 3 ဝါရင့္အထူးကုဆရာဝန္ႀ...
၃၄လမ်း၊ (၇၈)လမ်း နှင့် (၇၉)လမ်း ကြား၊, ,
09-952050601
3+ Years with MD
 • 1 သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆး...
(၂၆)လမ်း၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၊ အမှတ်(၃)ရဲစခန်းတိုက်တန်း၊, ,
09-444047262, 09-441019450
2+ Years with MD
 • 5 ေသြးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊...
 • 5 အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန...
အခန်း ၃၊ (၃၀)လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် (၇၈)လမ်း ကြား၊ အက်ဝိုင်တိုက်တန်း၊, ,
02-4072985, 02-4064956
1 2
to view 512 listing result for Listings in ဆေးကုခန်းများ (ပုဂ္ဂလိက)