I.E.M Co., Ltd. (GE)
Open at 9:00 AM
Monday : 9:00 am - 6:00 pm
Tuesday : 9:00 am - 6:00 pm
Wednesday : 9:00 am - 6:00 pm
Thursday : 9:00 am - 6:00 pm
Friday : 9:00 am - 6:00 pm
Saturday : 9:00 am - 6:00 pm

I.E.M Co., Ltd. (GE)

အမှတ် ၂၈၊ တိုက် WAW၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Brands / Services
  • Delivery, Installation
  • One Year Warranty
  • Single Phase, Three Phase, ATS
  • Service Contract after warranty period
  • Spare Parts and Repair
Other Business Categories
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္ေရး
Get directions .

Branches

I.E.M Co.,Ltd.
အမှတ် စီ-၁၊၂၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးတိုက်တန်း၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊, ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
I.E.M Co., Ltd.
အမှတ် ၂၈၊ တိုက် WAW၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
I.E.M Co., Ltd. (Bosch)
အမှတ် ၂၈၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
I.E.M Co., Ltd. (KOHLER)
အမှတ် ၂၈၊ တိုက် WAW၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
I.E.M Co., Ltd. (Lioa)
အမှတ် ၁၅/၂၈၊ တိုက် WAW၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
I.E.M Co., Ltd. (Philips)
အမှတ် ၂၈၊ တိုက် WAW၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
I.E.M Co., Ltd. (Schneider)
အမှတ် ၂၈၊ တိုက် WAW၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊, တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး