Listings in ဖိနပ်ဆိုင် and ကုန်မာပစ္စည်းနှင့် သံထည်ဆိုင်များ

Showing 12 of 1354 results
အမှတ် ခ-၄/၁၁၀၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ အေးချမ်းသာယာလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-91017575, 09-778333600
အမှတ် ဓဓ-၇/၂၇၊ အေးသုခလမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43180004, 09-256100060
အမှတ် ၇၃၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4069890, 02-4060225, 09-255777709, 02-4067369, 09-43807777, 09-33807777, 09-91004339
၂၈လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၅လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-400066507, 09-896928819
(၃၂)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ မောရဂီဝါ၊, ,
09-797775758
အမှတ် အေ-၁၊ မဥ္ဇူလမ်း၊ ၄၉လမ်း နှင့် ၅ဝလမ်း ကြား၊ မြရည်နန္ဒာဈေးသစ်၊ တိုက်တန်း၊ မြရည်နန္ဒာ၊, ,
09-256012500
အမှတ် ၉၅/က၊ ၄၂လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-787827987, 09-402627113
အမှတ် လလ-၂၉/၁၁၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2020102, 02-5153835
၂၄လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4021294, 09-2131559
1 2 3 4 5