Listings in အမှုန့်ကြိတ်စက်

Showing 12 of 33 results
အမှတ် လလ-၈၄/၅၄၊ ၄ရလမ်း၊ အိပ်ချ်လမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-791118875, 09-444031880
2021 | Advertisement
အမှတ် ၁၁၁၊ သင်္ဃန်းကျွန်းလမ်း၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊, ,
09-5061640, 09-953350000, 09-953350003
အမှတ် ၃၃၃/၁၆-ခ၊ ၃၆လမ်း နှင့် ၃ရလမ်း ကြား၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
09-33821353, 09-33105316, 09-2029481
အမှတ် ခ-၁/၆၈၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ ချယ်ရီလမ်း၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-783530761
အမှတ် ၃၉၊ ၈၉လမ်း၊ ၂၉လမ်း နှင့် ၃ဝလမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊, ,
09-2024604, 09-2058163, 02-4069521
၁၄လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-402767564, 09-402523946
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၁၁၊ သင်္ဃန်းကျွန်းလမ်း၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊, ,
01-9548348, 09-5061640, 09-953350003, 09-953350000
၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-43128046, 09-978231330
၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ ဒေးဝန်းလမ်းမကြီး၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
02-4035352, 09-2039352
အမှတ် လလ-၈၂/၆၅၊၆၆၊ အိုင်လမ်း၊ (၄၉)လမ်းနှင့် (၅၀)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2022672, 02-4035352
အမှတ် လလ-၈၁/၃၂၊၃၃၊ (၅၀)လမ်း၊ ဂျီလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153829
အမှတ် ၂၁၊ (၁၇)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
02-4022527, 09-33314246
1 2 3