Listings in ဝင်ခွင့်သင်တန်းများ

Showing 12 of 12 results
အမှတ် ဆ-၂/၁၈၆၊ ဇလပ်ဝါလမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-784555105, 09-775198027, 09-444462193
အမှတ် ၂၉/၁၂(က)၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
09-459832523, 09-792732060
2020 | Advertisement
၄ဝလမ်း၊ ၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ ဘီဂျေကွန်းပလက်၊ ဗောဓိကုန်းအနောက်ရပ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြောက်ဘက်၊, ,
09-775801545, 09-444689757
၁၈လမ်း နှင့် ၁၉လမ်း ကြား၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာရာမရွှေဘိုကျောင်းတိုက်၊ စိန်ပန်းကျောင်း အတွင်း၊ ဒေါနဘွား၊, ,
09-960667960, 09-400495721
2020 | Advertisement
မန္တလေးတောင်ခြေ၊ အရှေ့မြောက်ထောင့်၊ ဘုန်းတော်တိုး၊, ,
09-91019355, 09-441019355
မန္တလေးတောင်ခြေ၊ ဦးခန္ဓီတိုက်တန်း၊ ဥပုသ်တော်၊, ,
09-5185257, 09-794848480, 09-965185257
၃၈လမ်း၊ ရဝလမ်း နှင့် ၇၁လမ်း ကြား၊ ရေနီမြောင်း အနီး၊ မဟာနွယ်စဉ်၊, ,
09-2011429, 09-962011429, 09-442011429, 09-43010910
(၆၀)လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ နဂါးကွက်သစ်၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-2063229, 09-259155225, 09-254168654