Listings in ကားအင်ဂျင်ရောင်းဝယ်ရေး

Showing 12 of 12 results
အမှတ် အိပ်ချ်-၉၁၊ ၆၆လမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154690, 09-91009000, 09-91020000, 09-441020000
အမှတ် အိပ်ချ်/၁၁၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)၊ (၆၉)လမ်းနှင့် ရဝလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154690, 09-5164000, 09-91009000, 09-91020000, 09-5012542
အမှတ် ၁၇၁/က၊ ၂ရလမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
02-4031992, 09-2001818, 02-4073625, 09-792001818, 09-2023123
2020 | Advertisement
အမှတ် ပပ-၂၂/၃၀၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ,
09-798644491, 02-5153183, 09-2001818
အမှတ် ၁၀၊ ရုံ-၃၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားပစ္စည်းဈေး၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-402610055, 09-441014640, 09-788700807
အမှတ် အဆောင်-၂၇/၄၊ ကျွဲဆည်ကန်ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-896504626, 09-91036162, 09-2016162