Listings in အဝေးပြေးကားလိုင်းများ and ထုတ်ပိုးဖြည့်ဆည်း ပစ္စည်းကိရိယာများ in မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Showing 12 of 683 results
အမှတ် အက်ဖ်-၇၊ မဟာအောင်မြေကားကြီးဝင်း၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
??-?????????, ??-?????????
အမှတ် င-၃/(၁၀၁)၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ သုနန္ဒာလမ်းသွယ်၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-402514889
အမှတ် အဖ်-၂၊ ၈၁လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-777873131, 09-777873232
အမှတ် ၂၁၃၊ (၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ရွှေပြည်မန္တလာဝင်း၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-91007228, 09-402534248, 09-777773050
2021 | Advertisement
အကွက် ၅၁၊ မန္တလေး-မတ္တရာလမ်း၊ အိုးဘို၊ ရွှေကျင်ရပ်၊ ရွှေကျင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊, ,
09-2011147, 09-795013044
အမှတ် အဆောင်-၂၊ အခန်း ၁၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ အဆောင်သစ် တောင်ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-402572626
အမှတ် အဆောင်-ဂျီ/၁၊၂၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း အရှေ့ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-799940884, 09-799944600, 09-799944588, 09-799940885
၃၄လမ်း၊ (၇၉)လမ်းနှင့် ၈ဝလမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-256536015, 09-402669711, 09-33778866
၈ရလမ်း၊ (၂၄)လမ်းနှင့် (၂၅)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-766583992, 09-950021111, 09-444558911, 09-444558922
အမှတ် အဆောင်-ခ/၇-၉၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ အနောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-250292980, 09-250292981, 09-250292982
1 2 3 4 5