Open at 6:30 AM
Monday : 6:30 am - 6:30 pm
Tuesday : 6:30 am - 6:30 pm
Wednesday : 6:30 am - 6:30 pm
Thursday : 6:30 am - 6:30 pm
Friday : 6:30 am - 6:30 pm
Saturday : 6:30 am - 6:30 pm
Sunday : 6:30 am - 6:30 pm

B.A

မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ရန်နိုင်စိုးရပ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊, မတ္တရာ, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Other Business Categories
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
Get directions .