Job in Networking and Marketing

Showing 12 of 62 results
by Delous Company Limited on 08 June, 2021

Job Description

- Customer relationship skill ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် 
- customerအသစ်များရှာပြီး product knowledgeကောင်းစွာပေးနိုင်ရမည်
- သက်ဆိုင်ရာ weekly report, monthly reportများပေးနိုင်ရမည်
- Sales & Marketing Manager၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်

Job Requirements

- ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်)ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်
- အသက် 22မှ 30 အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်
- FMCGပိုင်းတွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (1)နှစ်ရှိရမည် 

- မန္တလေးမြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် 
- နယ်ခရီးထွက်နိုင်သူဦးစားပေးပါမည်

... Read full article
by V Net - Mandalay Internet Service Provider on 07 June, 2021

Job description

 • Achieve growth and hit sales targets
 • Prepare the sales visits by calling prospetive clients
 • Use door to door tactics when necessary
 • Presenting the sales pitch to prospective clients
 • Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs
 • Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence
 • Identify market shifts while being fully aware of new products and competition status  
 
 
Desired Skills and Expertise
• BS/MS degree in business administration or a related field
• Successful previous experience as a sales representative, consistently meeting or exceeding targets
• Must be fluent in English
• Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization
• Proven ability to drive the sales process from plan to close
• Must have a Strong Business Sense, Negotiation Skills, Building Relationships, Market Knowledge and Industry Expertise
• Excellent mentoring, coaching and people management skills
• Fresh graduates are welcome to apply.
  
 
... Read full article
by Global Technology Co., Ltd (Global Net) on 02 June, 2021
 

Job description

• Excellent analytical and problem solving skills
 


Desired Skills and Expertise

• BE in Electrical/Telecommunications/Electronics/IT or equivalent from a recognized engineering university and B.Sc .Skill Set:
• At least 3 or 4 years’ experience on Optical FIber Network and FTTx design and operation.
• Good Communication & Interpersonal skills
• Flexible in adopting changes.
 
We offer
• Male
• Salary is negotiable
... Read full article
by V Net - Mandalay Internet Service Provider on 02 June, 2021

Job description

• Responsible for NOC and managing Fiber Team including infrastructure and operation activities to deliver the results what is set up by Management Team
• Responsible for daily operations including stock management, SOP set up by companies for technicians and recommendation for stock purchasing.
• Responsible for technical Documentation Procedures and Filing Documents for Fiber Projects
• Manage Fiber Teams and Responsible for communication with Third Parties, Suppliers for Connectivity
• Responsible for Stock Management including Documentation for Stock-In and Stock Out
• Responsible for network infrastructure for Fiber Projects such as OTF, OLT, Chasis Installations
• Responsible for initiation of operation procedures and operation activities
• Responsible for all functions related NOC Matters for Fiber.
• Responsible for managing to solve technical errors and responsible to deliver information for the error to customer service
• Handling Customer Complaints from customers
• Responsible for designing duty roaster for technicians, preparing duty assignment for technician for Operation Purposes such as Fiber Infrastructure , Last Mile Installations
• Communicate with sales team, finance team and customer service team
• Responsible for managing technicians activities and working procedures
• Responsible to be in Field as needed.
• To perform as assigned according to job requirements
  
 
Desired Skills and Expertise
• 3-5 years of experience network equipment in an ISP environment, a large NOC or other such company associated with networking
• Knowledge of telecom and IT concepts
• Strong reporting skills
• Mikrotik/Cisco certification preferred but not required
• Good communication, social, and interpersonal skills
• Good writing, editing, and speaking skills in Myanmar and English language
• Rigorous and pay attention to details
• Well versed in MS Office
• Able to work in shift duty
  
... Read full article
by Fourteen Star Network Co.,Ltd on 14 December, 2020
,

Job Description

 Direct distribution of product.
 Develop and follow up on business leads.
 Be able to deal with customers smoothly and sweetly.
 Be able to explain the receptive items to the customers
 Be able to go way regularly to the medical stores, private & government clinics, laboratories, Hospitals in the respective areas.
 Be able to collect the chance of a sale, information on potential situations.
 Excellent knowledge of the market conditions
 Be able to get the sales target in the respective area.
 Excellent communication skills, verbal and written
 Good Contacts for Creating Sales
 Analysis of current market conditions and competitor information and report to the Boss.
 Report the correct information to the Company

 

Job Requirements

 • ဘွဲ့ တခုခုရရှိသူဖြစ်ရမည်။
 •  ဆေးကုမ္ပဏီနှင့် Medical Equipment အရောင်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။
 • ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်နေရာမဆို ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
 • Microsoft Office (word, excel, power point), internet and email ကျွမ်းကျင်ရမည်။
 • ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်ရှိပါက ပိုဦးစားပေးမည်။
... Read full article
by Global Technology Co., Ltd (Global Net) on 10 December, 2020

Job description

• Able to travel (in both local and oversea) and arrange visa and travel necessary
• Consistently work in a positive and cooperative manner with fellow team members


Desired Skills and Expertise

• Any Degree (MBA/MPA and International Degree are preferred)
• Minimum 5 years’ experience in the related field
• Through knowledge of functional area and supervision knowledge
• Good command in English 4 skills and computer literacy
• Good personality and attitude, good personal grooming

... Read full article
by Global Technology Co., Ltd (Global Net) on 10 December, 2020

Job description

• Good Communication & Interpersonal skills


Desired Skills and Expertise

• BE in Electrical/Telecommunications/Electronics/IT or equivalent from a recognized engineering university and B.Sc .Skill Set:
• At least 5 years’ experience in Optical Fiber Network and FTTx design and operation.
• Flexible in adopting changes.
• Excellent analytical and problem-solving skills

... Read full article
by V Net - Mandalay Internet Service Provider on 22 October, 2020

Job Description

 • Own and hit/exceed annual sales targets
 • Develop and execute strategic plan to achieve sales targets and expand our customer base
 • Build and maintain strong, long-lasting customer relationships
 • Effectively communicate the value proposition through proposals and presentations
 • Understand category-specific landscapes and trends
 • Increases management's effectiveness by recruiting, selecting, orienting, training, coaching, counseling, and disciplining managers; communicating values, strategies, and objectives; assigning accountabilities; planning, monitoring, and appraising job results; developing incentives; developing a climate for offering information and opinions; providing educational opportunities.
 • Develops strategic plan by studying technological and financial opportunities; presenting assumptions; recommending objectives.
 • Accomplishes subsidiary objectives by establishing plans, budgets, and results measurements; allocating resources; reviewing progress; making mid-course corrections.
 • Coordinates efforts by establishing procurement, production, marketing, field, and technical services policies and practices; coordinating actions with corporate staff.
 • Builds company image by collaborating with customers, government, community organizations, and employees; enforcing ethical business practices
 • Make sure the team will deliver on target to achieve or overachieve it.
 • So, we are looking for things in your resume such as " I achieved, accomplished, established, built up, strengthen, improved by, changed, restructured, (re)organized, decided, found solutions etc."

 

Desired Skills and Expertise

 • Proven sales executive experience, meeting or exceeding targets
 • Previous experience as a sales executive, sales manager or sales and marketing director
 • Ability to communicate, present and influence all levels of the organization, including executive and C Level
 • Proven ability to position products against competitors
 • Demonstrable experience as head of sales, developing client-focused, differentiated and achievable solutions
 • Excellent listening, negotiation and presentation skills
 • Excellent verbal and written communications skills in English
 • English spoken and written, local or repatriation with Myanmar language
 • Good organizational skills and Mandalay client’s knowledge
  Natural leader and ideas creator
  Previous telecom industry experience is an advantage not must
... Read full article
by Global Technology Co., Ltd (Global Net) on 12 October, 2020
,

Job description

• Able to travel (in both local and oversea) and arrange visa and travel necessary
• Consistently work in a positive and cooperative manner with fellow team members


Desired Skills and Expertise

• Any Degree (MBA/MPA and International Degree are preferred)
• Minimum 5 years’ experience in the related field
• Through knowledge of functional area and supervision knowledge
• Good command in English 4 skills and computer literacy
• Good personality and attitude, good personal grooming

... Read full article
by Global Technology Co., Ltd (Global Net) on 12 October, 2020
,

Job description

• Good Communication & Interpersonal skills


Desired Skills and Expertise

• BE in Electrical/Telecommunications/Electronics/IT or equivalent from a recognized engineering university and B.Sc. Skill Set:
• At least 5 years’ experience in Optical Fiber Network and FTTx design and operation.
• Flexible in adopting changes.
• Excellent analytical and problem-solving skills

... Read full article
by Global Technology Co., Ltd (Global Net) on 12 October, 2020
,

Job description

• Good Communication skill


Desired Skills and Expertise

• Any graduated
• Call center and customer service experience may be required
• Handling and replying to customer inquiries through phone and email
• Must have able to work day and night duty
• Able to use MS office tools specially in Excel
• Monitor the installation customers and weekly pending installation customers report to General Manager and Senior Sales Manager
• Solve the customers’ complaint from Facebook, Viber and also 5BB Self-care application.
• Go to VVIP, VIP and Serious customers on site complaint and provide technical and non- technical solutions.
• Monitor the Call Center Agents and give on job training to new employee.
• At Emergency case, can able to work 24/7 call center on duty.

 

... Read full article
by Digital Laboratory Co., Ltd. on 06 October, 2020

Job description

- Manage the task of Junior Engineer
- DevOps (Development and Operations): Internet, Cloud, Apps, Digital Services
- Technical support and implementation support on analytics tools such as Adobe/Google Analytics
- Technical support on DevOps-related tools
- Create implementation plans and estimates for new and existing clients.
- Research and identify solutions to other business issues.
- Bridge between Myanmar and Japan office  

 

 

Desired Skills and Expertise

- Have at least 3 consecutive years of experience in a software development career
- Familiar with HTML, CSS, Javascript
- Must have Java or PHP, and Linux knowledge
- Better to have AWS system knowledge
- Have a good passion to learn new technologies
- Have a good communication skill and negotiation skill
- Ability to communicate in English and Japanese  

... Read full article
1 2 3 4 5