Job in Management and Marketing

Showing 12 of 31 results
by Delous Company Limited on 08 June, 2021

Job Description

- Customer relationship skill ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် 
- customerအသစ်များရှာပြီး product knowledgeကောင်းစွာပေးနိုင်ရမည်
- သက်ဆိုင်ရာ weekly report, monthly reportများပေးနိုင်ရမည်
- Sales & Marketing Manager၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်

Job Requirements

- ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်)ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်
- အသက် 22မှ 30 အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်
- FMCGပိုင်းတွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (1)နှစ်ရှိရမည် 

- မန္တလေးမြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် 
- နယ်ခရီးထွက်နိုင်သူဦးစားပေးပါမည်

... Read full article
by KBZ Bank on 09 February, 2021
,

Job Description

 • Ensuring all WB customer payments within Myanmar are processed within the agreed SLAs with the respective VCs.  (Payments will include Supplier Payments to accounts within the Bank (LCY and FCY) and payroll transactions to customers that have underlying agreements.
 • Collation of relevant management information to help provide Domestic Payment dashboards.
 • Compiling summaries of earnings, taxes, deductions, leave, disability, and non-taxable wages and reporting on this
 • Determining Domestic payments liabilities by calculating employee federal and state income, social security taxes, employer's social security, unemployment, and workers compensation payments
 • Attending to any operational issues that may be brought to the incumbents notice and ensuring timely resolution.
 • Ensuring underlying policies of the Bank related to Domestic Payments (NPP) are strictly adhered to. Any deviation must be escalated to the line manager.
 • Holding weekly staff meetings and circulating meeting minutes with action points arising out of the discussions within the Department and to head WBO.
 • Timely submission of Employee OT whenever applicable.
 • Automate all manual processes with recommendations for IT to address.
 • Prepare Departmental Budget and monitor expenditure vs Budget.
 • Work on centralisation plans as advised by Line manager to be in line with the Bank’s overall strategy.

Job Requirements

 • Bachelor’s degree in Accounting, Human Resources, or a similar field.
 • Banking experience  at least 3 years
 • Previous experience in handling domestic payments on Flexcube or any other Core Banking System that uses File uploads etc.
 • Advanced Mathematical skills and strong attention to detail.
 • Familiarity with accounting software and procedures.
 • Ability to handle confidential information.
 • Resilience to handle pressure situations.
 • Familiarity with state labor laws.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to prepare and present financial reports.
... Read full article
by Win Brothers Group of Companies Limited on 05 February, 2021
,

Job Description

Job Scope

We are looking for a Logistic Supervisor (or) Logistic Executive who can work at Mandalay. Candidate should have thorough knowledge of logistic, tracking vehicles and cago.

 • Meet cost, productivity, accuracy, and timeliness targets
 • Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.
 • To supervise a team of staff and arrange the manpower of ad-hoc projects
 • Responsible for control of costs, budget and vendors including negotiating rates
 • Manage operational expenses within budget.
 • Train and coach the team and provide objective feedback to improve performance.
 • Maintaining vehicles for deliveries.
 • Assisting in the recruitment of quality drivers into the fleet.
 • Developing efficient driver schedules to maximize profits.
 • Managing drivers and monitoring driver behavior and ensuring a high level of customer service
 • Ensuring strict vehicle servicing and maintenance times to minimize downtime and maintain schedules.
 • Must be fluent in speaking and communication with customers.
 • Able to proceed through company rules and regulation.

 

Job Requirements

 • Must have experiences in managing 30+ vehicles/Truck/Trailer
 • Have experiences in managing Driver 
 • Proven 3 years plus work experience as a Fleet/Transportation , Logistic  or similar role
 • Bachelor’s degree, A Diploma (or) Certificate in Logistic is preferred.
 • Ability to supervise and train staff.
 • Detailed oriented, excellent problem-solving skills and leadership qualities
... Read full article
by Fourteen Star Network Co.,Ltd on 27 January, 2021
,

Job Description

 • Achieving growth and hitting sales targets by successfully managing the sales team
 • Managing objectives setting, coaching and performance monitoring of sales representative
 • Good communication existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential healthcare professionals
 • Analyze reports, data, target list and appropriate territory information to focus sales efforts
 • Presentation activity and result reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analysis to management.
 • Monitor competition by gathering current marketplace information

 

Job Requirements

 • Any Graduate
 • Preferable M.B.B.S. ,B.Med.Tech. (Radiography), B.E.(Mechanical, Mechatronic, EC),
 • Under 45 years old
 • Working Experience 4 years in related field.
 • Good personality & good looking
 • Be able to do trips in the whole Myanmar.
 • Be Healthy and interesting in serving Job.
 • Good cooperation and communication skill
 • Ability to prioritize activities and handle multiple tasks simultaneously
 • Strong problem diagnosis and resolving skills, developing options and implementing solutions
 • Microsoft Office(word, power point, excel), internet and email
 • Driving license(more preference)
... Read full article
by KT Group on 05 March, 2020

• Support development of financial plans/budgets for projects in collaboration with Program Unit

 

and HR and AdministrationUnit

 

• Review requests for payments, reconciliations, invoices and supporting documents to ensure that

 

the expenses are properly incurred, calculation is mathematically correct, the amount and items claimed are in agreement with the document authorizing the claim

 

• Provide advice and guidance to the field staff or local partners on the financial matters and reporting requirements, as applicable

 

• Manage payrollprocess

 

• Ensure staff adhere to financial procedures and regulations

 

• Participate in and assist with internal and external audits with timely provision of accounting data and supporting documentation

 

• Manage and prepare budgets and coordinate approval process for budget requests

 

• Reconcile balance sheets accounts

 

• Prepare monthly financial report and cash forecast to the management as required

 

• Travel to field for financial issues (orientation, audit, problem solving)or in some emergency response

trips

• Inform line supervisor about any issues which arise and provide constructive ideas to solve them

... Read full article
by DRC - Danish Refugee Council on 05 March, 2020

Responsibilities:

Transfers and payments

 • Ensure all payments are made timely and in accordance with existing DRC forms
 • Ensure all payments meet requirements of National Law and engage with authorities, tax advisors or other stakeholders to ensure tax requirements are met accordingly
 • Ensure that payment documents comply with DRC internal financial procedures and donor regulations
 • Ensure proper cash requests from Country office

Accounting

 • Ensure all expenses enter the DRC Dynamics in time and of highest quality
 • Ensure to update cashbooks on a daily basis to reflect the actual status of existing cash count and bank balance in all currencies
 • Ensure all bank accounts statements are reconciled
 • Ensure proper filing system for financial documents
 • Ensure cash counts are done weekly and monthly
 • Bank reconciliations
... Read full article
by MyJobs Recruitment (Agency, Executive Search, Headhunting) on 05 March, 2020

We are looking for “Chief Accountant” role for International Animal Nutrition Company in Myanmar.

Open only to Myanmar Nationals this role comes with an excellent salary + (Transportation + Meals + Annual KPI Bonus and Health Insurance) package.

 

One of the International Animal Nutrition Company here Yangon has a new vacancy requiring minimum 7 years’ experience in Chief Accountant field and included 3 years’ experience in Audit field. Bachelor’s Degree in Accounting/Finance or CPA, ACCA holder and direct report to Head of Finance and Accounting. Fluent English (both verbal and written) is essential as well as great communication skills. Well comprehension on tax regulation,VAS, IAS, BU and Group’s policies and procedures, conduct a training to update above information to accounting staffs as a need. In charges of correspondence with local authorities on finance/ accounting/ tax issues. Support the financial accounting/ costing accounting section to complete all periodic and special purposed external audits.

 

If you interested, apply to [email protected]

... Read full article
by DKSH Myanmar on 05 March, 2020

Job Description

- Prepare cash for employee expenses - MMK & USD

File payment vouchers on daily basis

- Inform and follow up by mail or phone to employees for cash refund and advance outstanding

Job Requirements

- B.Com or B. Act or any bachelor with LCCI Level 3

- Prefer experience in account payable field 

- Computer literacy

- Honest and hardworking individual 

- Strong communication with internal and external stakeholders

... Read full article
by CB BANK on 27 February, 2020

Responsibilities

o Must have strong knowledge of marketing (Promotion & Event) and customer services

o Plan and execute promotion projects and monitor project performance and prepare reports for team manager

o Serve and handle inbound promotion and marketing inquiries

o Build strong relationship, consult for best possible marketing solution and negotiation promotion terms and conditions with key merchants

o Create and build customers' interest in the services and products (Cards, POS terminals and e-commerce) of the bank, covering comprehensive portfolio of channels

o Update existing database with changes and status of each merchant information

o Keep tract of all the marketing and promotion projects assigned by team manager

 

Requirement

o Any Bachelor's degree and customer service oriented personality

o At least 2 years of sales and marketing experience

o Excellent and proven verbal and written English and Myanmar Languages

o Good understanding and knowledge of various card products and merchant industry will be at advantage

o Microsoft Office and eloquent email skills

o Excellent communication and interpersonal skills

o Prior experience in implementing contemporary digital, website, and content marketing strategies and tactics

... Read full article
by Mega Thirty Nine Development Co.,Ltd on 27 February, 2020

Job Description

 

 • Conceive and develop efficient and intuitive marketing strategies
 • Organize and oversee advertising/communication campaigns (social media, TV etc.), exhibitions and promotional events
 • Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures
 • Initiate and control surveys to assess customer requirements and dedication
 • Write copy for diverse marketing distributions (brochures, press releases, website material etc.)
 • Maintain relationships with media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities
 • Monitor progress of campaigns using various metrics and submit reports of performance
 • Collaborate with managers in preparing budgets and monitoring expense

 

Job Specification

 • Any Graduate
 • Age 25 to 30 years (Female)
 • Experience in Event Organizer, Public Release, Content writing, Social Media, TV Commercial and Radio Schedules
 • at least 3 to 5 years experiences in relative fields.
 • Good Communication skills in English
... Read full article
by Europe Asia Commercial Co., Ltd ( EAC ) on 27 February, 2020

(1) MBA (or) Any Graduate With in Sales & Marketing Management,

(2) Certificate in Sales & Marketing Management,

(3) 30-35 years of age,

(4) Must be fluent in English  and must be good communication Skill,

(5) 5 years in Sales and distributor  management experience at least (3)years in distributor management level,

(6) Skill of Analytical, Presentation, Negotiation, Understanding of Market & Distributor Needs

(7) Be initiative, Creative ,Pro-active,Result -Oriented,

(8) Good experience and strong knowledge in Distributor & Area sales teams Management

... Read full article
by TMW Enterprise Limited on 27 February, 2020

Job Requirements: 

• A Bachelor's degree in Marketing, Sales, Business Administration, or related field. 

• 5-10 years' experience in marketing or sales.

• Experience in management may be advantageous

• Understanding and knowledge of sales and marketing. 

• Strong analytical, organizational, and creative thinking skills.

• Excellent communication, interpersonal, and customer service skills. 

• Knowledge of data analysis and report writing. 

• The ability to understand and follow company policies and procedures.

• The ability to work under pressure. Job Descriptions:

• Promoting the company's existing brands and introducing new products to the market.

• Analyzing budgets, preparing annual budget plans, scheduling expenditures, and ensuring that the sales team meets their quotas and goals. 

• Researching and developing marketing opportunities and plans, understanding consumer requirements, identifying market trends, and suggesting system improvements to achieve the company's marketing goals.

• Gathering, investigating, and summarizing market data and trends to draft reports.

• Implementing new sales plans and advertising.

• Recruiting, training, scheduling, coaching, and managing marketing and sales teams to meet sales and marketing human resource objectives. 

• Maintaining relationships with important clients by making regular visits, understanding their needs, and anticipating new marketing opportunities. 

• Staying current in the industry by attending educational opportunities, conferences, and workshops, reading publications, and maintaining personal and 

professional networks.

... Read full article
1 2 3