ယေန႔ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ဆိုင္ကယ္ေပါက္ေစ်းမ်ား ေအာက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မတ္လ(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္မွ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါတယ္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ား

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည့္ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ား ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမႇင့္ျခင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)မွ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားမ်ားကို (၃၁-၃-၂၀၂၀) ေန႔အထိ လက္လီေဈးႏႈန္း မေျပာင္းလဲဘဲ ၾကက္ဥ(၁၁)လုံး (၁,၀၀၀) က်ပ္ (ပုံမွန္ဆိုဒ္)၊ ၾကက္သား (တစ္ပိႆာ) (၄,၂၀၀) က်ပ္ (အပယ္လြတ္) ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေဈးမ်ား လအေတာ္ၾကာျမင့္တက္ေနရာမွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီတြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကိုရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ (၃) ဦးအထိ ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ လက္ရွိမွာ အရမ္းကိုဂရုတစုိက္နဲ႔ ေနရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကိုရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ (၃) ဦးအထိ ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ လက္ရွိမွာ အရမ္းကိုဂရုတစုိက္နဲ႔ ေနရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ အတုိးနႈန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္နႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၀ ရာခုိင္နႈန္းသို႔ ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ၈ ဒသမ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ခရုိင္အခ်ိဳ႔တြင္ ဓာတ္အားပိတ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဓာတ္အားျပတ္ဧရိယာမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာထားပါတယ္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ား

Page 1 of 29