Ziwaka Trading Co., Ltd.

Ziwaka Trading Co., Ltd.

5.0 ( 0 Ratings ) |
အမှတ် ၄၅၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
09-5021103 ,   02-4033640 ,  
Open at 8:30 AM
Monday : 8:30 am - 5:30 pm
Tuesday : 8:30 am - 5:30 pm
Wednesday : 8:30 am - 5:30 pm
Thursday : 8:30 am - 5:30 pm
Friday : 8:30 am - 5:30 pm
Saturday : 8:30 am - 5:30 pm
Sunday : 8:30 am - 5:30 pm
Get directions .
Other Business Categories
  • ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား
  • ပရေဆးဆိုင္မ်ား
Brands / Services
  • ပရေဆးကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒကုန္ၾကမ္းမ်ားေရာင္းဝယ္ေရး
  • ဓာတုေဗဒပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆိုးေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး။