ZHONG HOUSE

basic

အမှတ် ၈၉၈၊ (၃၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • မုန္႕ႏွင့္မုန္႕ဖုတ္လုပ္ငန္းသုးံ ပစၥည္းအမ်ိဳးမိ်ဳး ရရွိႏို္င္ပါသည္
  • တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ဗူးအၾကည္၊ အဝိုင္း၊ စလင္ဒါ ဗူး၊ ခြက္၊ ပိုက္၊ ဇြန္း ခရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီလက္ကားထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိေရး၊ တစ္ဆင့္ေရာင္လိုေသာ စီးပြားဖက္မိတ္ေတြမ်ားအား ေဖာက္သည္ေပးပါသည္။ ဝယ္သူေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား အေရးအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္သီးသန္႔ ေအာ္ဒါေပးပါသည္။