အမှတ် ၄၂၊ (၃၇)လမ်း၊ ၇၄လမ်းနှင့် ၇၅လမ်းကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး