United Power
United Power

United Power

5.0 ( 0 Ratings ) |
အမှတ် ပပ-၇/၈၆+၈၇၊ ၆၄လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း) နှင့် (၁၃၅)လမ်း (ယောမင်းကြီးလမ်း) ကြား၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 8:00 AM
Monday : 8:00 am - 6:00 pm
Tuesday : 8:00 am - 6:00 pm
Wednesday : 8:00 am - 6:00 pm
Thursday : 8:00 am - 6:00 pm
Friday : 8:00 am - 6:00 pm
Saturday : 8:00 am - 6:00 pm
Sunday : 8:00 am - 6:00 pm
Get directions .
Brands / Services
  • လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
  • လက္ရာေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း
Video