၆၈လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် သံလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး