ထုံးဘို၊ ပြင်ဦးလွင်-ထုံးဘို-မြစ်ငယ်အဆင်းလမ်း၊ မိုင်တိုင်(၁၃)ကီလိုမီတာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ကိုယ္တိုင္ထုတ္ အုတ္မ်ား၊ စက္႐ိုက္အုတ္၊ ကြန္ကရစ္မ်ိဳးစံု