Shwe Pyi Min [Yangon-Pakokku-Kan Ma-Yay Pyar-Pauk]

basic

Shwe Pyi Min [Yangon-Pakokku-Kan Ma-Yay Pyar-Pauk]

အမှတ် ဏ/ဘီ-၁၈၊ ပုဂံလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်၊, မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး