ဘူတာလမ်း၊ ထန်းတစ်ပင်ရပ်၊ စုပေါင်းရုံးတောင်ဘက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • အရသာေကာင္းမြန္၍ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္း
  • ေခါက္ဆြဲေႀက္ာ၊ ၾကာဇံေႀက္ာစသည့္ စားဖြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား
  • စားေတာ္ဆက္မ်ား