Sein Thukha

basic

၈၈လမ်း၊ (၃၃)လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ေ႐ႊဘိုဆန္
  • အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္ၿပီးဆန္ႏွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုလက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး

Categories

  • ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား