Sein Baho

premium

အမှတ် ၃၀/အေ၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၄)လမ်း နှင့် (၂၅)လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • မနီလာႀကိဳးလက္လီ၊ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး။

Categories

  • ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
  • ဆန်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး
  • ဖိနပ်ဆိုင်