အမှတ် ၁၂၈၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး