(၆၀)ဘီလမ်း ထောင့်၊ စံပြလမ်း(၁၃၃)လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး