အမှတ် ၁၃၅၊ (၂၉)လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး