အမှတ် ၁၅၁၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဝါးတန်းလမ်း ထောင့်၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။
လ်ာထားေဈးကြက္မ်ားမွာ -အေသးစားႏွင့္အလတ္စားေဈးကြက္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စီမံကိန္းမ်ား၊ လယ္ယာက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိုးအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမယာက႑၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Card ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳရန္ အလားအလာရွိသည့္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား Shopping Mall, Super Market မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ သြားေလ့ရွိသည့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ မရရွိေသးသည့္ ေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အမွတ္(၁၅၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ဝါးတန္းလမ္းေထာင့္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိပါသည္။
ျမဝတီဘဏ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားမွာ-
"လိုေငြကူညီျမဝတီ"
"လံုၿခံဳလွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဆာင္ရြက္ျမန္မွန္ ျမဝတီဘဏ္"

Products and Services

  • အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ (Foreign Banking Services)
  • လစဥ္သတ္မွတ္စုေငြ စုထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးပညာေရးအတြက္အပိုထပ္ေဆာင္ေငြ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆု ဝန္ေဆာင္မႈ (Scholarship Funding Services)
  • အတိုးႏႈန္းအမ်ားဆံုး ၈.၅% ရရွိႏိုင္မည့္ ATM Debit Card ဝန္ေဆာင္မႈ (MWD MPU Debit Card)
  • လည္ပတ္ရင္းႏွီးေငြ လိုအပ္သူတိုင္းအတြက္ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈ
  • လံုၿခံဳစိတ္ခ် ယံုၾကည္ရမႈ၊ အတိုးႏႈန္းအားသာမႈတို႔ျဖင့္ အပ္ႏွံေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဝန္ေဆာင္မႈ (Savings, Call, Fixed) Deposit Account

Categories

  • ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား
  • အာမခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား
  • ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား