Open at 8:00 AM
Monday : 8:00 am - 5:00 pm
Tuesday : 8:00 am - 5:00 pm
Wednesday : 8:00 am - 5:00 pm
Thursday : 8:00 am - 5:00 pm
Friday : 8:00 am - 5:00 pm
Saturday : 8:00 am - 5:00 pm
Sunday : 8:00 am - 5:00 pm

Myanmar Uni Steel Trading Co., Ltd.

အမှတ် န-၄/၈၄၊၈၅၊ ၆၃လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Brands / Services
  • လက္လီလက္ကားရ႐ိွျခင္း
  • အမ်ိဳးအစားစံုလင္၍ အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း
  • ေစ်းမွန္၊ ပစၥည္းမွန္ျခင္း
Other Business Categories
  • စတီး(လ်)ပိုက်၊ စတီး(လ်)ပြားအမျိုးမျိုး
  • စတီး(လ်)ပစ္စည်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
  • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
Get directions .