Myanmar Sedate Trading Co., Ltd.

advance

အခန်း ၁၀၀၅၊ ၁ဝထပ်၊ (၅၀)လမ်း၊ မဟာနဝရတ်ကွန်ဒို၊ အောက်ဘလောက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Elevator & Escalator, 1 Year Free Service, 2 Years Parts Warranty , One Stop Elevator Installation to EI Permit