၄၁လမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊ မဟာအောင်မြေအရှေ့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး