Mandalay Industrial Zone Development Co.,Ltd.

အမှတ် အိပ်ချ်-၁၄၁၊၁၄၂၊ ပထမထပ်၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)၊ ၅၉လမ်းနှင့် (၆၀)လမ်းကြား၊ ကနောင်ခန်းမ၊ စက်မှုဇုန်(၁) အတွင်း၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
0
Be the first to
write a review
Get directions
Write a review