အမှတ် ၂၄၉၊ (၃၇)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္း၊
  • ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး
  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ
  • Kodak T-800 2015 စက္သစ္ႀကီးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္

Categories

  • ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား
  • စကၠဴစက္မ်ား