အမှတ် ၂၉၉၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး