အကွက် ၄၀၅/အေ၊ အုတ်ကျင်းရပ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • မိုမို Snack & Bee Bee ပ်ားလိေမၼာ္၊ ေဝဖာႏွင့္ မုန္႔မ်ိဳးစံုလုပ္ငန္း
  • လက္လီလက္ကားရ႐ွိျခင္း

Categories

  • စတိုးဆိုင္မ်ား
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား