Kyal Sin Thit
Kyal Sin Thit

Kyal Sin Thit

5.0 ( 0 Ratings ) |
အမှတ် ဈ-၁၀/၆၊ ၆၂လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ၁၃၄လမ်း နှင့် ၁၃၅လမ်းကြား၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 8:00 AM
Monday : 8:00 am - 6:00 pm
Tuesday : 8:00 am - 6:00 pm
Wednesday : 8:00 am - 6:00 pm
Thursday : 8:00 am - 6:00 pm
Friday : 8:00 am - 6:00 pm
Saturday : 8:00 am - 6:00 pm
Sunday : 8:00 am - 6:00 pm
Get directions .
Other Business Categories
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
Brands / Services
  • ပစၥည္းမွန္ ေဈးႏႈန္းမွန္
  • လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
  • Hဘင္း၊ Iဘင္း၊ Uဘင္း၊ ဟင္းဂလိုင္း ၊ပိုက္၊ ေလးေထာင့္ပိုက္၊ သံျပား၊ ပန္းလံုး၊ သံလံုး၊ ႐ွပ္လံုး၊ ႀကိတ္လံုး၊ ႀကိတ္ျပား၊ သံပန္းသံုးပစၥည္းႏွင့္ အရည္ႀကိဳပန္းခတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး