JIN HUA Packaging & Printing Co., Ltd.

advance

အမှတ် ၆၀၊ ပထမထပ်၊ (၅)လမ်း၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • OPP ပုလဲကပ္ခြာတံဆိပ္မ်ား
  • PE ပါကင္လိပ္မ်ား
  • 20 Litres ႏွင့္ ဆီဘူးပံုးမ်ားအတြက္ ကပ္ခြာတံဆိပ္မ်ား
  • ေဆးမ်ိဳးစံုတို႔ထုပ္ပိုးရန္္ပလတ္စတစ္ပါကင္အိတ္မ်ား

Categories

  • ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)
  • ပုလင္းအဖံုးႏွင့္ အပိတ္မ်ား
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား