Htate Tan

basic

(၃၇)လမ်း၊ (၇၈)လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
1990 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

Products and Services

  • ႐ံုးသံုး၊ ေက်ာင္းသံုး စကၠဴအမ်ိဳးမ်ိဳးရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
  • ဆိုင္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈ

Categories

  • စကၠဴစက္မ်ား
  • စာေရးကိရိယာဆိုင္