အခန်း ၄၀၆၊ ၄ထပ် ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း ထောင့်၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး