Listings in ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း

Showing 12 of 34 results

Recommended Listing

သရဖူစံ
သရဖူစံ
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
Shin Ma Myanmar Industry Co., Ltd.
စိန်သရဖူ
စိန်သရဖူ
ပီနံကိုမောင်ဌေး
ပီနံကိုမောင်ဌေး
ကျင်ဟွာ ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်နှင့်ပုလင်းဖုံးလုပ်ငန်း
ကျင်ဟွာ ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်နှင့်ပုလင်းဖုံးလုပ်ငန်း
STAR
STAR
ကျင်ဟွာ ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်နှင့်ပုလင်းဖုံးလုပ်ငန်း
ကျင်ဟွာ ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်နှင့်ပုလင်းဖုံးလုပ်ငန်း
(၄၆)လမ်း၊ ပိတောက်လမ်းနှင့် မဥ္ဇူလမ်းကြား၊ အောင်သာယာ၊ ၊
09-403200087, 09-402547832
အမှတ် ၅၄၄၊ (၈၃)လမ်း၊ (၃၇)လမ်းနှင့် (၃၈)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊ ၊
09-772030122, 09-2030122
အမှတ် မ-၅/၂၈၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ဣစ္ဆာသယကျောင်းလမ်း၊ ရဲမွန်တောင်၊ ၊
09-33117575, 09-896504750, 09-426504750
အမှတ် အိပ်ချ်-၁၂၈၊ (၆၁)လမ်း၊ (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း) ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
02-5154183, 09-2005744, 02-5153788, 09-972005744
(၄၇)လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊ ၊
09-966949178, 09-43145650
အမှတ် ဏ-၄/၅၉၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ သရဖီလမ်း နှင့် စံပယ်လမ်း ကြား၊ ဒေါနလမ်း၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-43161711, 09-797102456
အမှတ် ဂျီ-၁/ဘီ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ စံပြလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုပန်းခြံ အနီး၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
02-5153388, 09-256568842
၈၆လမ်း၊ ၄၂လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ ရွှေတချောင်း အရှေ့ဘက်၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊ ၊
09-402695879, 09-698004332, 09-969653788, 09-5111218
1 2 3
to view 24 recommend businesses for Listings in ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း