Listings in ခေါက်ဆွဲ၊ကြာဆံ (အမျိုးမျိုး)

Showing 12 of 79 results

Recommended Listing

ဝမ်းဘဲ
ဝမ်းဘဲ
ရွှေမြား
ရွှေမြား
စွမ်း
စွမ်း
နတ်သမီး
နတ်သမီး
Hong Kong Enterprise
Hong Kong Enterprise
KK
KK
ရတနာအောင်ဟိန်း
ရတနာအောင်ဟိန်း
စတားလိုက်
စတားလိုက်
အမှတ် ၄၆၀၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊ ၊
09-2042087, 09-441033747, 09-976009747, 09-976817747
အမှတ် ၉၄၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-2039042, 09-979859014, 09-979859443
သိပ္ပံလမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊ ၊
09-43012869, 09-5129202
အမှတ် ဂ-၂၆၀၊ (၁)လမ်း၊ ၂၁လမ်း ထောင့်၊ ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်၊ ၊
09-420188463
အမှတ် ဟ-၉/၁၄၊ ၆၅လမ်း၊ (၁၁၆)လမ်း (ပျူစောထီးလမ်း)နှင့် ကျန်စစ်သားလမ်းကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402550181, 09-896811070
၁၄လမ်း နှင့် ၁၅လမ်း ကြား၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ မြနန္ဒာလမ်းသွယ်၊ ဒေါနဘွား၊ ၊
09-5173040, 02-4075410
အမှတ် အိပ်ချ်-၇၂၊ ၆၅လမ်း၊ (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း) ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2002102, 02-4066383
အမှတ် ၂၁၉/၃၊ ၂ဝလမ်း နှင့် ၂၁လမ်း ကြား၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊ ၊
02-4034188
အမှတ် အကွက်-၃၂၃၊ (၃၆)လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း ထောင့်၊ စိန်ပန်း၊ ၊
02-4065470, 09-2053953, 09-2007896, 09-91002282
အမှတ် ဇ-၆/၁၀၉+၁၂၀၊ (၆၁)လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၄)၊ ၊
02-4081753, 09-2001281, 02-4081253
အမှတ် နန-၂၁/၂၉၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ သစ္စာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2054075, 02-5153815, 09-782054075
အမှတ် ၁၆၈၊ ပဒေသာ-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
09-896804261, 09-797173144
1 2 3 4 5 7
to view 15 recommend businesses for Listings in ခေါက်ဆွဲ၊ကြာဆံ (အမျိုးမျိုး)