Listings in ပလတ်စတစ်အိတ် အမျိုးမျိုး

Showing 12 of 36 results

Recommended Listing

ပိုင်
ပိုင်
ချယ်ရီပလတ်စတစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ချယ်ရီပလတ်စတစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
စိန်ဝင်း
စိန်ဝင်း
မဟာဧရာ
မဟာဧရာ
OK Plastic Factory
OK Plastic Factory
ခိုင်ထွန်း
ခိုင်ထွန်း
ကိုလတ်(သုခဝတီ)
ကိုလတ်(သုခဝတီ)
San Hnjun Thit Co., Ltd.
San Hnjun Thit Co., Ltd.
အမှတ် ၄၆/က၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊ ၊
02-4073652, 09-400015210
အခန်း ၂၃၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြဝတီပန်းခြံတိုက်တန်း၊ တမ္ပဝတီ၊ ၊
09-2023460, 02-4059565
အမှတ် ၁၀၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4022628, 02-4035365, 02-4071976, 09-2003968, 09-896500943, 09-2009246, 09-974451639
အမှတ် ၆၆၁/အေ၊ ၈၂လမ်း၊ ၄၃လမ်းနှင့် (၄၄)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊ ၊
02-4036073, 09-2011526, 09-256110722, 09-2002490
အမှတ် ၄၊၅၊ ရုံ-၇၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
09-797777123, 09-91025069
အမှတ် ၁၀၊ ၈၆လမ်း၊ (၂၈)လမ်းနှင့် (၂၉)လမ်းကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊ ၊
02-4065070, 02-4034169
အမှတ် ၄၆/က၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအရှေ့၊ ၊
02-4073652, 09-400015210
အမှတ် ၃၁၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ ရွှေဘုန်းရောင်တိုက်တန်း၊ မြို့သစ်(၅)၊ ၊
09-2016419
အမှတ် ၂၁၂၊ (၃၀)လမ်း၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
09-91008408, 02-4064226, 02-4064339, 09-250177043, 09-429222461
အမှတ် ၅၀၉၊ ၈၁လမ်း၊ ၃၅လမ်းနှင့် (၃၆)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊ ၊
02-4060511
1 2 3
to view 9 recommend businesses for Listings in ပလတ်စတစ်အိတ် အမျိုးမျိုး