၇၅လမ်း၊ ၃၅လမ်း နှင့် (၃၆)လမ်း ကြား၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး