(၂၆)လမ်း၊ ၆၆လမ်း ထောင့်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
Our Vision-"To support the economic development of the Nation to promote the living standard of people and the eradicate the poverty.
Our Mission-"Providing quality products, services and innovation for the consumer based market economy

Products and Services

 • လန္းဆန္းေပ်ာ္ရႊင္ Dagon Lemon Sparkling
 • ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းအားထားရန္ ျမန္မာအင္းဝဘဏ္
 • ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေနျပည္ေတာ္ ေရျပာေရသန္႔ေသာက္
 • ေပ်ာ္ရႊင္ ႀကံ႕ခိုင္ ဉာဏ္ထက္သန္ Moon ႏို႔ဆီကို ေရြးခ်ယ္ရန္
 • သဘာဝအစစ္မို႔ အရသာထူး စိတ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ေရႊဖီဦး
 • ကုန္ဆံုးသြားေသာ စြမ္းအားမ်ား Dagon Malta Fresh နဲ႕ ျဖည့္စြမး္ထား၊ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္မွ မွာယူရရွိႏိုုင္ပါသည္၊ Dagonbeverages အမ်ိဳးမ်ိဳး

Categories

 • ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး
 • ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)
 • စားေသာက္ကုန္မ်ား
 • ႏို႔ဆီ
 • ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္