Colour Care Business Group Co., Ltd.

advance

အမှတ် ၁၈၊ ဥိးဖိုးလှိုင်လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရွှေပြည်သာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • အၿမိဳ႕အနယ္နယ္႐ွိဆိုင္တိုင္းတြင္ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
  • လူတို္င္းစြဲမက္ “Mr Snack”
  • အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးေထာက္ခံခ်က္အမွတ္-စ၅/၁၅၁၁၀/ထလ

Categories

  • လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား
  • စတိုးဆိုင္မ်ား