အမှတ် လ-၁၀/၇၆၊ ဝေသာလီဘုရားလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Branches

CL Trading Co., Ltd. [Mark & Soyar Karoke VOD]
အမှတ် ၁၇၈၊ (၃၀)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, Myanmar
Capital Leader Trading Co., Ltd.
အမှတ် လ-၁၀/၆၃၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ဝေသာလီလမ်း၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, Myanmar

Similar Businesses

အာကာဟိန်း
အာကာဟိန်း
အောင်အောင်
အောင်အောင်
APPLE
APPLE
UNITED
UNITED
ဂရိတ်ဝေါ
ဂရိတ်ဝေါ
ဆိုနီ
ဆိုနီ
Capital Leader Trading Co., Ltd.
Capital Leader Trading Co., Ltd.
ကျော်
ကျော်

Brands in Cables & Wires [Manu/Dist]