Listings in အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် and ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်

Showing 12 of 154 results
အမှတ် အဆောင်-၂၊ အခန်း ၁၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ အဆောင်သစ် တောင်ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-402572626
အမှတ် အဆောင်-ဂျီ/၁၊၂၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း အရှေ့ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-799940884, 09-799944600, 09-799944588, 09-799940885
အမှတ် အဆောင်-ခ/၇-၉၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ အနောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-250292980, 09-250292981, 09-250292982
အမှတ် အဆောင်-၄/၆၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ တောင်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-2051407
အမှတ် အက်ဖ်-၄၊ ၅၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ မြောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-977838224, 09-977838225
အမှတ် အီး-၂၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ မြောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-788770011, 09-788770022, 09-788770033, 09-788770044, 09-788770055
Advertisement
အမှတ် ၁၈၊ ၈၁လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊,
အမှတ် ဂျီ-၂၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း၊ အရှေ့ဘက်တိုက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-262008882, 09-762008882, 09-962008882
အမှတ် ဒီ-၄၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ မြောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-91034827, 09-402564443, 09-402564442
အမှတ် စီ-၅၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ မြောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-896501446, 02-2848602, 09-896501447
2020 | Advertisement
အခန်း ၄၊ တိုက် ၉၊ ၇၈လမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန်၊, ,
09-2005400, 09-2033789
2020 | Advertisement
1 2 3 4 5