Listings in မူကြို ကျောင်းများ and အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 8 of 8 results
အမှတ် ၇၊ မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ နန်းဦးလွင်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-770800774, 09-770800775
အမှတ် ၅၅၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-256169697, 02-4057943
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-259577618, 09-401901818
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အတက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်၊ ထုံးဘိုရွာ၊, ,
09-91005965, 09-441005965
စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-420745007, 09-402433812
Advertisement
အမှတ် ၁၈၊ ၈၁လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊,
အမှတ် ၄၀၂၊ မြင်စိုင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-2036501, 09-444040223
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57172, 09-33308448