Listings in မွေးမြူရေးအစာ and အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 6 of 6 results
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ နွယ်နီရွာ၊, ,
09-444016316, 09-2056634
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ မန်းဧကရာဇ်အိမ်ယာ၊ ကြာနီကန်ရွာ၊, ,
09-444755531, 09-263965556
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57172, 09-33308448
မန္တလေး-မိုးကုတ်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရွာ၊, ,
09-401551423, 09-797444706
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-976741086