Listings in အရက်နှင့် ဘီယာအရောင်းဆိုင် and အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 12 of 15 results
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-796862456, 09-776862456
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ မျိုးသိန်းဓာတ်ဆီဆိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ နန်းဦးလွင်ရွာ၊, ,
09-255559951, 09-404413618, 09-456519778
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-43181615
Advertisement
အမှတ် ၁၈၊ ၈၁လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊,
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊, ,
09-402756850, 09-261055038
ရေတံခွန်တောင်ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ဂွေ့ကြီးကုန်းရွာ၊, ,
09-43089861, 09-259006740
အမှတ် က-၂၆၊ မြစ်ငယ်-ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်၊ နားဋောင်းကျရွာ၊, ,
09-962358216
1 2