Listings in ထုံး and အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 9 of 9 results
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-2023233
မြစ်ငယ်-ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊ နားဋောင်းကျရွာ၊, ,
09-2063272, 09-798492638
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အောင်ပင်လယ်ရဲစခန်း အနီး၊ သမ္မတောရွာ၊, ,
09-962012803, 09-2038342, 09-2012803, 09-420225000
အေသုံးလုံးဘိလပ်မြေစက်ရုံလမ်း၊ အေသုံးလုံးဘိလပ်မြေစက်ရုံ အနီး၊ ကျောက်ချောရွာ၊, ,
09-91024504, 09-259065393
Advertisement
အမှတ် ၁၈၊ ၈၁လမ်း၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊,
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57172, 09-33308448
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-402725122
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-43105038, 09-91054829