Listings in အလှကုန် and အဝေးပြေးကားလိုင်းများ in ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

Showing 4 of 4 results
Advertisement
အမှတ် ၉/အေ၊ ကွမ်အက်သားမင်းသားလမ်း၊ ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊,
Advertisement
အမှတ် ၉/က၊ ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း၊ ကွမ်အက်သားမင်းသားလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊,
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊, ,
09-787694284
မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်လမ်း၊ ကျီကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-24490, 02-36122
အမှတ် ၅၊ ပုသိမ်ကြီးမိန်းလမ်း၊ စက်မှုလယ်ယာတိုက်တန်း၊ စည်သာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-776667058
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ ရေထွက်ရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
02-57172, 09-33308448